Môn Văn Lớp: 10 Phát hiện lỗi sai và sửa lỗi trong những câu sau: 1. Căn nhà này, chị trang điểm rất đẹp 2. Bộ đội ta đã ngoan cố chống trả quyết liệt 3. Bà

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Phát hiện lỗi sai và sửa lỗi trong những câu sau:
1. Căn nhà này, chị trang điểm rất đẹp
2. Bộ đội ta đã ngoan cố chống trả quyết liệt
3. Bài thời của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thể hiện một quan niệm sống hết sức là thanh cao No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-04T06:01:53+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Căn nhà này, chị trang điểm rất đẹp

  Sai : trang điểm

  Sửa : trang trí

  2. Bộ đội ta đã ngoan cố chống trả quyết liệt

  Sai : ngoan cố 

  Sửa : cố gắng

  3. Bài thời của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thể hiện một quan niệm sống hết sức là thanh cao

  Sai : Bài thời

  Sửa : bài thơ

  Ý kiến riêng , ko chắc đúng đâu

  HỌC TOOTD!

 2. 1. Căn nhà này, chị trang điểm rất đẹp

  Căn nhà này chị trang trí rất đẹp

  2. Bộ đội ta đã ngoan cố chống trả quyết liệt

  Bộ đội ta đã cố gắng chống trả quyết liệt

  3. Bài thời của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thể hiện một quan niệm sống hết sức là thanh cao

  Bài thời của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thể hiện một quan điểm sống hết sức là thanh cao

  CÂU 3 LÀ Ý KIẾN CỦA MIK ,MIK CX 0 CHẮC :>>>>

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )