Môn Văn Lớp: 10 Phân tích hào khí Đông A trong đoạn trích sau : “ Đây là chiến địa buổi trùng hưng nhị thánh bắt Ô Mã, Cũng là bãi

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Phân tích hào khí Đông A trong đoạn trích sau :
“ Đây là chiến địa buổi trùng hưng nhị thánh bắt Ô Mã,
Cũng là bãi đất xưa, thuở trước Ngô chúa phá hoằng Thao.
Đương khi ấy:
Thuyền bè muốn đội, tinh kì phấp phới,
Hình hổ sáu quân, giáo Gươm sáng chói
Trận đánh được chửa phân,
Chiến lũy Bắc nam chống đối.
Anh nhật nguyệt trừ phải mờ,
Bầu trời đất chừ sắp đổi.
Kìa: Tất liệt Thế Cường, Lưu Cung chước dối
Những tưởng gieo roi một lần
Quét sạch nam bằng bốn cõi!
Thế nhưng: trời cũng chiều người,
Hung đồ hết lối !
Khác nào như khi xưa:
Trận xích bích quân tào tháo tan rác trò bay ,
Trận Hợp Phì, giặc Bồ Kiên hoàn toàn chết trụi.
Giúp e vs ạ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arianna 5 tháng 2021-11-18T23:02:17+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. `->`Hào khí Đông được thể hiện qua những trận đánh của quân ta đánh đuổi giặc ngoại xâm: đánh bắt Ô Mã, phá Hoằng Thao, , Trận xích bích quân tào tháo tan rác trò bay , Trận Hợp Phì, giặc Bồ Kiên hoàn toàn chết trụi. Trận nào cũng rất quyết liệt, gay go.Thái độ của giặc hung hăng hống hách, ngạo mạn: những tưởng gieo roi một lần quét sạch Nam bang bốn cõi Tuy vậy quân ta  đã đánh tan tác quân giặc, rất  xứng với hào khí Đông Á và khẳng định niềm yêu đất nước và tự hào dân tộc. Những trận đánh với quân địch mạnh nhưng ta không hề nao núng, quyết tử để bảo vệ tổ quốc, hòa bình đất nước cũng thể hiện khí chất con người Đông Á; kiên cường và buất khất, dũng cảm

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )