Môn Văn Lớp: 10 Phân biệt cách làm hai kiểu bài nghị luận xã hội (nghị luận về một tư tưởng đạo lý và nghị luận về một hiện tượng xã hội).

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Phân biệt cách làm hai kiểu bài nghị luận xã hội (nghị luận về một tư tưởng đạo lý và nghị luận về một hiện tượng xã hội). No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Quinn 4 tháng 2022-01-01T09:56:26+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Điểm giống và khác nhau giữa hai kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống với nghị luận về một tư tưởng đạo lí:
    *Giống nhau:
    – Đều là dạng bài nghị luận xã hội.
    – Đều rút ra những tư tưởng, đạo lí, lối sống cho con người.
    – Mang đặc điểm chung của văn nghị luận.
    *Khác nhau:
    – Khác nhau ở xuất phát điểm:
    + Nghị luận về một sv,ht thì xuất phát từ thực tế, đời sống để khái quát thành một vấn đề tư tưởng, đạo đức.
    +Còn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thì bắt đầu từ một tư tưởng, đạo đức sau đó dùng phép lập luận giải thích, chứng minh… để thuyết phục người đọc nhận thức đúng tư tưởng, đạo đức đó.
    -Khác nhau ở cách lập luận:
    + Nghị luận về một sv,ht thường lấy chứng cứ thực tế để lập luận.
    + Còn nghị luận về một tư tưởng, đạo đức thì nghiêng về tư tưởng, về lí lẽ nhiều hơn và sử dụng phép lập luận giải thích, chứng minh, phân tích

  2. Sự khác nhau giữa bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí với bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống:

    -Bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng cuộc sống: Từ một sự việc, hiện tượng xuất phát từ thực tế trong đời sống, người viết nêu ra vấn đề mang ý nghĩa tư tưởng, đạo lí.
    -Bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí: Bằng cách giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích… làm sáng tỏ, một vấn đề tư tưởng, đạo lí, chỉ ra chỗ đúng (hay chỗ sai) của nó; qua đó khẳng định tư tưởng của người viết.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )