Môn Văn Lớp: 10 Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khá

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.
1. Văn bản đã xác định nền độc lập, chủ quyền của nước Đại Việt ở những yếu tố nào?
2. Việc sử dụng những từ ngữ: ” từ trước” , ” vốn xưng” , ” đã lâu” , ” đã chia” , ” bao đời” nhằm khẳng định điều gì?
3. Từ việc đọc hiểu văn bản trên, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/ chị về việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta hiện nay.
4. Nêu nội dung văn bản?
5. Giải thích các từ ” nhân nghĩa ” , ” yên dân” ,” trừ bạo” ?
5. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Julia 1 năm 2022-04-18T15:28:41+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1 Văn bản đã xác định nền độc lập ,chủ quyền của nước Đại Việt ở những yếu tố như:

  +Cương vực lãnh thổ

  + Phong tục tập quán

  + Nền văn hiến lâu đời

  + Lịch sử riêng 

  + Chế độ riêng với ”hào kiệt đời nào cũng có”

  2 việc sử dụng những từ ngữ trên nhằm khẳng định quyền tự do độc lập và làm nổi bật niềm tự hào dân tộc

  4 nội dung văn bản

  Ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, tố cáo tội ác kẻ thù xâm lược , khẳng định chủ quyền dân tộc 

 2. 1. Nguyễn Trãi đưa ra những yếu tố căn bản để xác định độc lập chủ quyền của dân tộc: văn hiến, lãnh thổ (địa lý), phong tục tập quán, lịch sử riêng

  2. Tác giả sử dụng những từ ngữ: ” từ trước” , ” vốn xưng” , ” đã lâu” , ” đã chia” , ” bao đời” nhằm khẳng định sự tồn tại hiển nhiên, vốn có từ lâu đời của nước Đại Việt

  3.    Trong đoạn trích “Nước Đại Việt ta” tác giả đã khẳng định sự tồn tại vốn có từ lâu đời của nước Đại Việt ta. Để có được chủ quyền lãnh thổ toàn ven như ngày hôm nay là máu xương của dan tộc. Chính vì vậy, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta hiện nay là rất cần thiết và quan trọng. Mỗi quốc gia đều có ranh giưới lãnh thổ riêng, nhưng không phải quốc gia nào cũng vừa lòng với điều đó. Họ đi xâm chiếm, cướp đoạt từ các nước bé hơn. Như sự kiện ở biển Đông ở nước ta, Trung Quốc đã thôn tính và có những hành động xâm chiếm hai quần đảo của nước ta.  Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước là trách nhiệm, bổn phận của mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta cần phát huy truyền thống yêu nước và kiên quyết ngăn chặn mọi âm ưu chiếm phá của địch. dân tộc ta đã có truyền thống yêu nước đánh giặc, có sự đoàn kết và ý chí kiên cường chắc chắn sẽ bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

  4. Nội dung: Đoạn trích là lời khẳng định mạnh mẽ về chân lí chủ quyền độc lập dân tộc của Nguyễn Trãi: sự tồn đại lâu đời của đất nước ta

  5. – ‘ Nhân nghĩa”

   ” nhân”: người 

   ” nghĩa” là đạo lí, tình thương.

  -> là mối quan hệ giữa người với người, có trong suy nghĩ, hành động

  – ” Yên dân”: nhân dân được sống ấm no, hạnh phúc 

  – ” Trừ bạo”:  đánh đuổi giặc ngoại xâm, quân xâm lược

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )