Môn Văn Lớp: 10 Người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia ? Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia ? nêu tác dụng của biện pháp tu từ ? điệp ng

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia ?
Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia ?
nêu tác dụng của biện pháp tu từ ?
điệp ngữ ” ai biết đâu ” có tác dụng gì ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Delilah 3 tuần 2022-01-04T13:32:00+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Hiệu quả nghệ thuật: tạo sự cân xứng, nhịp nhàng, hài hòa giữa hai đoạn thơ, góp phần khẳng định nơi dựa của mỗi người trong cuộc sống chính là nơi ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.

  2.  tạo sự, nhịp nhàng, hài hòa,can doi giữa hai đoạn thơ, góp phần khẳng định nơi dựa của mỗi người trong cuộc sống chính là nơi ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )