Môn Văn Lớp: 10 Nêu nghệ thuật miêu tả chiến trận mang bản sắc riêng của thời Tam quốc

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Nêu nghệ thuật miêu tả chiến trận mang bản sắc riêng của thời Tam quốc No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-10-13T20:39:37+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Trận Quan Độ là trận đánh diễn ra trong lịch sử Trung Quốc vào năm 200 tại Quan Độ thuộc bờ nam Hoàng Hà giữa Tào Tháo và Viên Thiệu là 2 thế lực quân sự mạnh nhất trong thời kì tiền Tam Quốc. Kết quả trận chiến là Tào Tháo đã tiêu diệt gần như hoàn toàn quân số của đối thủ lớn nhất Viên Thiệu, tiến tới đánh bại nốt các thế lực chống đối ở Trung Nguyên, tạo điều kiện xây dựng nên nhà Tào Ngụy đồng thời chấm dứt thời kì Tiền Tam Quốc.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )