Môn Văn Lớp: 10 Nêu chân lí độc lập chủ quyền của đất nước Đại Việt trong đoạn 1 của bài Đại Cáo Bình Ngô Giúp em vs

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Nêu chân lí độc lập chủ quyền của đất nước Đại Việt trong đoạn 1 của bài Đại Cáo Bình Ngô
Giúp em vs No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Parker 1 tuần 2021-09-15T08:05:07+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Khẳng định độc lập, chủ quyền của nước Đại Việt:

    + Về nền văn hiến.

    + Về lãnh thổ.

    + Về phong tục.

    + Về các triều đại lịch sử.

    + Về các anh hùng hào kiệt…

  + Khẳng định nền văn hiến của nước Đại Việt ta đã có từ lâu đời 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )