Môn Văn Lớp: 10 Nâng cao văn hóa đọc thông qua hoạt động tôn vinh văn hóa đọc hay tổ chức những ngày hội sách là công việc đáng khích lệ. Song quan trọng hơ

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Nâng cao văn hóa đọc thông qua hoạt động tôn vinh văn hóa đọc hay tổ chức những ngày hội sách là công việc đáng khích lệ. Song quan trọng hơn là cần khích lệ người đọc tìm ra ý nghĩa của việc đọc sách, tìm ra tác dụng của sách đối với cuộc sống của mỗi người. Ðó không phải là nhận xét đại khái chung chung như đọc sách giúp chúng ta sống tốt hơn, suy nghĩ đẹp hơn, tăng sự hiểu biết, vốn sống, vì đó là điều mà nhiều lĩnh vực khác trong xã hội cũng giúp làm được. Cũng không phải những ai đọc nhiều, đọc rộng sẽ là người hiểu biết, suy nghĩ chín chắn. Ðọc, suy ngẫm tìm ý nghĩa tích cực, lành mạnh từ mỗi cuốn sách đã đọc sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Văn hóa đọc thường được biểu hiện từ những việc làm giản dị, mà trước hết là qua việc lựa chọn một cuốn sách để đọc, là phản ứng với các cuốn sách có sai sót nội dung hay phản cảm, có thể tác động tới nhận thức chung, làm tha hóa con người. Bởi vậy, điều quan trọng là cần tìm thấy lợi ích thật sự của mỗi cuốn sách, từ đó sẽ có văn hóa đọc; và văn hóa đọc chỉ thật sự phát triển khi người đọc tìm thấy lợi ích của sách vở cho đời sống của họ nói riêng, cho xã hội nói chung.
C1 xđ pthuc biểu đạt chính
C2 vh đọc chỉ thực sự phát triển khi nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Athena 1 tuần 2021-10-11T13:46:02+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Câu 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

  Câu 2

  tìm ra tác dụng của sách đối với cuộc sống của mỗi người.

  suy ngẫm tìm ý nghĩa tích cực, lành mạnh từ mỗi cuốn sách

  tìm thấy lợi ích thật sự của mỗi cuốn sách, từ đó sẽ có văn hóa đọc

  văn hóa đọc chỉ thật sự phát triển khi người đọc tìm thấy lợi ích của sách vở cho đời sống của họ nói riêng, cho xã hội nói chung

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )