Môn Văn Lớp: 10 mệnh đề hiền tài là nguyên khí quốc gia được tác giả khai triển thế nào

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: mệnh đề hiền tài là nguyên khí quốc gia được tác giả khai triển thế nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Caroline 5 tháng 2021-12-05T00:29:06+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.  Tác giả Thân Nhân Trung đã phân tích vai trò của người hiền tài đối với vận mệnh của đất nước, đồng thời cũng chỉ rõ mục đích tốt đẹp của việc đề danh tiến sĩ. 

  2. Đáp án :

    – Tác giả Thân Nhân Trung đã phân tích vai trò của người hiền tài đối với vận mệnh của đất nước, đồng thời cũng chỉ rõ mục đích tốt đẹp của việc đề danh tiến sĩ. Bài văn bia này được Tiến sĩ Thân Nhân Trung viết năm 1484, thời Hồng Đức.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )