Môn Văn Lớp: 10 M.n giúp viết vở kịch ( Có lời thoại nhân vật, cử chỉ, hành động) “Nhưng nó phải bằng 2 mày”.Đây là cốt truyện. Làng kia có một tên lí trưởn

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: M.n giúp viết vở kịch ( Có lời thoại nhân vật, cử chỉ, hành động) “Nhưng nó phải bằng 2 mày”.Đây là cốt truyện.
Làng kia có một tên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói:
– Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
Cải vội xoè năm ngon tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí khẽ bẩm:
– Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
Thầy lí cũng xoè năm ngón tay trái úp lên năm gón tay mặt, nói:
– Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
Chú ý: Phải có yếu tố gây cười( Lời nói,hành động) càng nhiều càng tốt ạ
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gianna 3 tháng 2022-02-18T11:05:12+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. ở một làng nọcó một tên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.

  Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói:

  – Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.

  Cải vội xoè năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí khẽ bẩm:

  – Xin xét lại, lẽ phải về con mà!

  Thầy lí cũng xoè năm ngón tay trái úp lên năm gón tay mặt, nói:

  – Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )