Môn Văn Lớp: 10 “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên.
(Trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia- Thân Nhân Trung,  Ngữ Văn 10, tập 1)
Câu 1 (0,5 điểm): Nêu nội dung chính của đoạn văn? 
Câu 2 (2,0 điểm): Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật đặc sắc và nêu tác dụng của chúng trong đoạn văn trên? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Everleigh 7 ngày 2021-11-20T12:53:26+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Câu 1 :
    Nội dung chính của đoạn văn trên đề cao những người có học thức , là tài sản cần bồi dưỡng của mỗi đất nước

    Câu 2 :
    Biện pháp nghệ thuật đặc sắc : liệt kê các hành động ” bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên “

    ⇒ Bằng việc sử dụng phép liệt kê , tác giả đã nêu ra bằng chứng thuyết phục về việc các đấng đế vương ngày trước rất coi trọng những kẻ sĩ ham học , những hiền tài để làm cốt lõi cho đất nước .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )