Môn Văn Lớp: 10 Hãy viết mở bài (gián tiếp) và kết bài cho câu: Trăm hay không bằng tay quen Mn giúp e vs ạ. Em đang cần gấp ạ

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Hãy viết mở bài (gián tiếp) và kết bài cho câu: Trăm hay không bằng tay quen
Mn giúp e vs ạ. Em đang cần gấp ạ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2022-02-07T00:31:53+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  0
  2022-02-07T00:32:56+00:00

   Mở bài: Từ xưa đến nay, mỗi quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trở thành quan tâm của mọi người. Xuất phát từ thực tế của một nền kinh tế chậm triển trước kia, ông cha ta nói “Trăm hay không bằng tay quen”.Câu tục ngữ trên nhằm đề cao vai trò của thực hành quan trọng hơn lý thuyết.

   Kết bài:Tóm lại, câu tục ngữ “Trăm hay không bằng tay quen” đã đề cao vai trò của kĩ năng thực hành, đề cao năng lực thành thạo công việc thì đó cũng là khía cạnh rất có ý nghĩa trong việc đào tạo người lao động mới. Và đế đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của xã hội ngày nay, ta thấy phương châm “Học phải đi đôi với hành”, “trăm tay” đi liền với “tay quen” là đúng đắn và phù hợp nhất. Hiểu và thực hiện tốt được điều này không những ta góp phần đổi mới cuộc sống mà ta còn phát huy tính sáng tạo ngày càng cao để phục vụ đời sống con người, đưa đất nước tiến vào hội nhập và phát triển cùng thế giới.

  0
  2022-02-07T00:33:10+00:00

  Mở bài : Từ xưa đến nay ,lí thuyết và thực hành luôn là một cặp bài trùng trong mọi công việc.Muốn thực hành tốt,trước hết phải có lí thuyết phải nắm vững.Nếu không có lí thuyết mà thực hành đầu tiên sẽ dẫn đến việc mất thời gian.Như Bác Hồ đã từng răn dạy ”Học phải đi đôi với hành”.Lí thuyết phải gắn liền với thực tiễn,đây là mối quan hệ không thể tách rời.Để khẳng định lại tầm quan trọng của mối quan hệ đó,ông cha ta đã có câu ”Trăm hay không bằng tay quen”

  Kết Bài: Qua việc phân tích ý nghĩa của câu tục ngữ,có thể thấy rằng ngay từ xa xưa ông cha ta đã có những nhận thức hết sức đúng đắn về tầm quan trọng của việc thực hành trong cuộc sống.Lí thuyết dẫu có hay đến đâu nếu không được vận dụng thì mãi mãi chỉ nằm lại trên trang giấy ,không phát huy được tác dụng của nó.Lời chỉ bảo của cha ông cho đến tận ngày nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị,là kim chỉ nam cho con người để sản xuất,lao động và học tập một cách hiệu quả nhất.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )