Môn Văn Lớp: 10 Hãy nêu điểm khác nhau giữa “yếu điểm” và ” điểm yếu” ai làm tốt cho 5 sao và cám ơn.

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Hãy nêu điểm khác nhau giữa “yếu điểm” và ” điểm yếu”
ai làm tốt cho 5 sao và cám ơn. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kinsley 1 tuần 2021-09-15T18:44:06+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Điểm khác nhau giữa “yếu điểm” và ” điểm yếu”:

    – Yếu điểm: là điểm quan trọng nhất.

    Ví dụ: Yếu điểm của em là sự kiên trì. Nghĩa: Sự kiên trì của em là quan trọng nhất.

    – Điểm yếu: là điểm hạn chế hoặc không làm được.

    Ví dụ: Học không được tốt là yếu điểm của em. Nghĩa: Học không tốt là điểm hạn chế của em.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )