Môn Văn Lớp: 10 Em có suy nghĩ gì về câu : 1 đồng đô-la kiếm được do công sức của mình bỏ ra còn quý hơn so với 5 đô-la nhặt được trên hè phố? Hãy trình bày

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Em có suy nghĩ gì về câu : 1 đồng đô-la kiếm được do công sức của mình bỏ ra còn quý hơn so với 5 đô-la nhặt được trên hè phố? Hãy trình bày khoảng 5-7 dòng
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josephine 1 năm 2022-04-15T02:54:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. They successed(thành công)in swimming a cross the river even though it was swolien by the heavy rain (vuold/be able to)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )