Môn Văn Lớp: 10 “Đọc 1 câu thơ hay nghĩa là ta đã bắt gặp tâm hồn một con người “. với ý kiến trên anh chị hãy cho thấy niềm trắc ẩn của Nguyễn Du thể

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: “Đọc 1 câu thơ hay nghĩa là ta đã bắt gặp tâm hồn một con người “. với ý kiến trên anh chị hãy cho thấy niềm trắc ẩn của Nguyễn Du thể hiện qua ” Đọc Tiểu Thanh Kí ” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amara 3 giờ 2021-10-14T00:42:32+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Qua  qua bài đọc tiểu Thanh kí của Nguyễn du lúc bây giờ ta cảm nhận được lòng trắc ẩn của hai tâm hồn thi sĩ hòa quyện với nhau giữa thời đại phong kiến bấy  giờ một tinh hoa văn hóa nghệ thuật không thể nào so sánh được gắn liền thế kỉ với hàng ngàn hàng nghìn năm sau sau và để lại nhiều  áng văn chương cho chúng ta sau này Nguyễn du đã đồng cảm với tiểu thân ông đã đã sử dụng trong câu thơ cuối cùng của tác phẩm độc tiểu Thanh Ký ngàn năm sau ai khóc thương cho Tố Như như ông đã dùng tên chữ của ông là Tố Như để thể hiện lòng trắc ẩn của ông dành cho tiểu tang một cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng lại bị đưa đãi bởi chế độ phong kiến chế độ Trọng nam khinh nữ nữ và từ đó đau đớn thay thân phận đàn bà lời rằng bạc mệnh lại là lời chung

  2. bài làm như hình

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )