Môn Văn Lớp: 10 ĐỀ 3 I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm) Đọc đoạn trích: Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương. Người đã thùy mị nết na, lại thêm có tư dung tốt

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: ĐỀ 3
I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương. Người đã thùy mị nết na, lại thêm có tư
dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương sinh, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem trăm lạng
vàng cưới về. (…) Cuộc đoàn viên chưa được mấy lâu thì nhà nước có việc đi đánh Chiêm
Thành, bắt nhiều lính tráng. Trương tuy con nhà dòng, nhưng không có học, tên đã ghi trong sổ
trai tráng phải ra sung binh loạt đầu. (…) Bấy giờ nàng đã đương có thai. Sau khi tương biệt
được mươi ngày thì sinh một đứa con trai, đặt tên là thằng Đản. (…) Qua sang năm sau, giặc
Chiêm chịu trói, quân nước kéo về. Trương Sinh tới nhà thì mẹ đã từ trần, con vừa học nói.
Chàng hỏi mộ mẹ rồi dắt con nhỏ đi thăm, song đứa bé không chịu, gào khóc. Sinh dỗ dành:
– Con nín đi, đừng khóc! Lòng cha đã buồn khổ lắm rồi!
Đứa con nói:
– Ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha trước kia chỉ nín thin thít.
(Trương Sinh về nhà mắng vợ, không cởi mối nghi ngờ, Vũ Nương phải gieo mình xuống
sông Hoàng Giang mà chết) (…) Một mình phòng không vắng vẻ, đến đêm khêu bấc đèn tàn,
không sao ngủ được. Chợt đứa con nói rằng:
– Cha Đản lại đến rồi!
Chàng hỏi đâu. Nó trỏ bóng chàng ở trên vách:
– Đây này!
Thì ra khi chàng đi vắng, nàng thường đùa trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ
chàng mới hiểu ra nỗi oan của vợ, nhưng đã chẳng làm gì được nữa.
(Cùng làng với Vũ Nương, có người tên là Phan Lang đã mất vì chết đuối, nhưng là ân
nhân của Linh Phi nên được xuống thủy cung, tình cờ gặp lại Vũ Nương trong một buổi yến
tiệc)
Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ nương. Gạn hỏi duyên do. Nàng nói:
– Tôi ngày trước không may bị người vu báng, phải gieo mình xuống sông tự tử. Chư tiên
trong thủy cung thương tôi vô tội, rẽ một đường nước để cho tôi được khỏi chết, nếu không thì
đã chôn trong bụng cá, còn đâu mà gặp ông.
(Trích Chuyện người con gái Nam Xương, Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ, NXB
Hội nhà văn, 2020, tr.194 – 199)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Trong đoạn trích, Vũ Nương đã đùa gì với con khi chồng đi vắng?
Câu 3. Trương Sinh đã hiểu ra nỗi oan của vợ mình như thế nào?
Câu 4. Từ hành động trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản của Vũ Nương, anh/chị nhận thấy nàng
là một người con gái như thế nào?
13
Câu 5. Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của chi tiết kì ảo được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 6. Từ nỗi oan của Vũ Nương, anh/chị rút ra bài học gì về cách ứng xử của con người trong
cuộc sống?
help mình với No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Bella 5 tháng 2021-11-18T19:00:42+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. 1. Tự sự

  2. Đùa bóng mình là chồng 

  3. Khi đứng dưới bóng đèn

  4. Yêu con, thương con

  5. Nhảy sông tự tử mà không chế còn được thần linh cứu-> Để cho chúng ta tin rằng ở hiền thì gặp lành

  6. Nên nhìn nhận mọi việc toàn vẹn nhất và không nên nghi vợ không là vợ tự ái vợ tự tử.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )