Môn Văn Lớp: 10 Có những biện pháp nghệ thuật nào

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Có những biện pháp nghệ thuật nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-04T07:25:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Gồm 11 biện pháp nghệ thuật

  1. So sánh

  2. Nhân hoá

  3. Ẩn dụ

  4. Hoán dụ

  5. Đảo ngữ

  6. Điệp ngữ

  7. Nói quá

  8. Liệt kê

  9. Nói giảm, nói tránh

  10. Câu hỏi tu từ

  11. Phép đối

 2. 1. Biện pháp so sánh

  2. Biện pháp nhân hoá

  3. Biện pháp ẩn dụ

  4. Biện pháp hoán dụ

  5. Biện pháp đảo ngữ

  6. Nói giảm, nói tránh

  7. Biện pháp nói quá

  8.Phép đối

  9.Điệp ngữ

  10.Câu hỏi tu từ

  11. Liệt kê

  Chúc bạn học tốt#nhathuy0110

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )