Môn Văn Lớp: 10 Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 dòng nêu cảm nhận của em về tư tưởng của Nguyễn Trãi qua hai câu thơ: ” Việc nhân nghĩa cốt ở yên d

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 dòng nêu cảm nhận của em về tư tưởng của Nguyễn Trãi qua hai câu thơ:
” Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madeline 3 tuần 2022-04-06T17:38:22+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Trong “Nước Đại Việt ta”, Nguyễn Trãi từng viết “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. Hai câu thơ đã thể hiện được tư tưởng nhân nghĩa sâu sắc của tác giả. Và đây chính là tư tưởng nhân nghĩa có ảnh hưởng sâu sắc từ Nho giáo. Khái niệm “nhân nghĩa” theo tác giả chính là tư tưởng, hành động vì con người, đấu tranh cho lẽ phải để bảo vệ cho đời sống của con người. Đời sống nhân dân no ấm, hạnh phúc thì đất nước mới có thể phát triển bền vững được. Vì vậy, những người đứng đầu đất nước phải lo việc yên dân, trừ bạo, dẹp yên được bọn xâm lược và cả bè lũ tay sai của chúng ở trong nước để bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Tư tưởng nhân nghĩa này được phát triển từ tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử (người sáng lập Nho giáo) nhưng Nguyễn Trãi đã phát triển thêm cho phù hợp với hoàn cảnh nước nhà. Tóm lại, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi chính là muốn yên ổn dân chúng thì phải dẹp được bạo loạn và những thế lực làm cho dân khổ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )