Môn Văn Lớp: 10 Bình ngô đại cáo, trong phần nêu nguyên kí chung, nguyên trãi đã nêu lên mấy nội dung, đó là nội dung gì ?

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Bình ngô đại cáo, trong phần nêu nguyên kí chung, nguyên trãi đã nêu lên mấy nội dung, đó là nội dung gì ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adalynn 2 năm 2021-11-12T13:25:18+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bài Bình Ngô đại cáo là thông báo bằng văn bản và được viết theo thể văn biền ngẫu. Nguyên tác được viết bằng chữ Hán, và được các học giả như Ngô Tất Tố, Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim dịch sang tiếng Việt. Kết cấu bài cáo gổm 5 đoạn:

  • Đoạn 1: Từ đầu… đến Chứng cứ rành rành. : Khẳng định tư tưởng nhân nghĩa và chân lý về chủ quyền độc lập của quốc gia Đại Việt.
  • Đoạn 2: Từ Vừa rồi… đến Trời đất chẳng dung tha. : Tố cáo và kết án tội ác tày trời của giặc Minh.
  • Đoạn 3: Từ Ta đây… đến Lấy yếu chống mạnh, thường đánh bất ngờ: Hình ảnh của vị lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn và những khó khăn trong buổi đầu dấy nghiệp.
  • Đoạn 4: Từ Rốt cuộc: Lấy đại nghĩa thắng hung tàn,… đến Mà cũng xưa nay chưa từng nghe thấy: Quá trình mười năm kháng chiến và thắng lợi vẻ vang.
  • Đoạn 5: Phẩn còn lại: Khẳng định ý nghĩa to lớn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và lời tuyên bố hoà bình.
 2. Trong nguyên lí chính nghĩa của Nguyễn Trãi, có hai nội dung chính được nêu ra, đó là:
  – Tư tưởng nhân nghĩa.
  – Chân lí về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt ta.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )