Môn Văn Lớp: 10 Bình ngô đại cáo, Tác giả khẳng định nước Đại Việt ta là 1 quốc gia độc lập dựa trên các phương diện nào?

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Bình ngô đại cáo, Tác giả khẳng định nước Đại Việt ta là 1 quốc gia độc lập dựa trên các phương diện nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alaia 2 năm 2021-11-12T14:06:13+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Để khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc, Nguyễn Trãi đã đưa ra hàng loạt các dẫn chứng thuyết phục: Nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ riêng biệt, phong tục Bắc Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, lịch sử lâu đời trải qua các triều đại Triệu, Đinh, Lí, Trần, hào kiệt đời nào cũng có.

    →Bằng cách liệt kê tác giả đưa ra các chứng cứ hùng hồn, thuyết phục khẳng định dân tộc Đại Việt là quốc gia độc lập, đó là chân lí không thể chối cãi. Các từ ngữ “từ trước, đã lâu, vốn xưng, đã chia” đã khẳng định sự tồn tại hiển nhiên của Đại Việt.

  2. Để khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc, Nguyễn Trãi đã dựa vào các yếu tố như: nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử riêng, chế độ riêng. Với những yếu tố căn bản này, tác giả đã đưa ra một khái niệm khá hoàn chỉnh về quốc gia, dân tộc

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )