Môn Văn Lớp: 10 1) viết đoạn văn ngắn trình bày về chí công vô tư 2) anh chị có đồng tình vs ý kiến “:Không có gì đáng quý hơn một trái tim biết yêu thương

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: 1) viết đoạn văn ngắn trình bày về chí công vô tư
2) anh chị có đồng tình vs ý kiến “:Không có gì đáng quý hơn một trái tim biết yêu thương người khác và luôn giứ cho mình mạnh mẽ trước những cám dỗ vật chất”
3) chỉ ra và nêu tác dụg của biện pháp tu từ : Nâng cao đạo đức lối sống bồi dưỡng nhân cách nhân phẩm trong sáng tốt đẹp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ximena 2 ngày 2022-04-18T09:51:58+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

    0
    2022-04-18T09:53:49+00:00

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng với tất cả. Có những lúc ta phải nhận lấy thiệt thòi bởi sự ích kỉ và vụ lợi của người khác. Thế nhưng, không vì thế mà bản thân cũng trở nên ích kỉ. Lấy lợi ích tập thể làm mục tiêu phấn đấu, không gian tham, giả dối là phẩm chất cần có ở mỗi con người. Bởi thế, rèn luyện phẩm chất chí công vô tư là nhiệm vụ rất cần thiết. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự bằng không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân. Nếu ai cũng tôn trọng cái chung, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân, nghiêm khắc kỉ luật sẽ làm cho quan hệ xã hội thêm tốt đẹp, xã hội công bằng, dân chủ văn mình. Người vô tư, không vụ lợi cũng được mọi người tin cậy và tôn trọng. Phẩm chất cao quý ấy không hề có sẵn mà do rèn luyện mà nên. Muốn trở nên chí công vô tư trước hết phải nâng cao phẩm chất đạo đức, đề cao danh dự bản thân, không tham lam, lợi dụng chức quyền để vụ lợi cho mình. Tích cực ủng hộ, quý trọng những người có đức tính chí công vô tư; đồng thời quyết liệt phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết công việc. Người tham lam, vụ lợi, sống ích ki, thiên vị, sẽ không được người khác tin tưởng, sớm muộn gì cũng nhận lấy thất bại trong cuộc sống này

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )