Môn Văn Lớp: 1 dịch cho mk những chữ này Cho biểu thức : a) Rót gän Q b) T×m m ®Ó cã x tho¶ m•n:

Question

Môn Văn Lớp: 1 Giúp em bài này với ạ: dịch cho mk những chữ này
Cho biểu thức :
a) Rót gän Q b) T×m m ®Ó cã x tho¶ m•n:
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Samantha 2 tháng 2022-03-19T22:30:17+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. a, Rút gọn Q

    b, Tìm m để x thỏa mãn m – n

  2. Đáp án:

    a, Rút gọn Q

    b, Tìm m để x thỏa mãn m-n

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )