Question
Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: THỰC HÀNH TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG PHẦN CUỐI:CHUYỂN TIẾNG VIỆT PHỔ THÔNG SANG TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG(BẰNG PHIÊN ÂM/CHỮ CÁCH ĐIỆU TƯỢNG HÌNH(NẾU BIẾT)) THEO MẪU •Vần "iên/iêng"->"iăng" Vd:Sân=Hiên=Hiăng ...
2 tuần